Byggmakker Gipling overtar Ørland Byggevare

Gipling AS med hovedkontor på Steinkjer kjøper 100% av aksjene i selskapet Ørland Byggevare AS. – Kjøpet er helt i tråd med vår vekststrategi, som er å eie og drive byggevarehus fra Dovre til Saltfjellet, sier adm.dir. Per Hangerhagen i Gipling AS.

Fra før driver Gipling 17 Byggmakker-butikker i Midt-Norge. Med Ørland Byggevare AS i porteføljen får de en veldrevet virksomhet som har hatt god lønnsomhet over flere år. – Med en omsetning på 27 millioner vil vi nå bli tilført et større volum og en effektiv logistikk ikke bare på Brekstad, men på hele Fosen, som er et betydelig vekstområde framover.  Da er det betryggende å ha med folk som kan jobben sin og vi ser fram til å samarbeide med nye dyktige medarbeidere på Brekstad.

Forventer videre oppkjøp

Selgerne av Ørland Byggevare AS er Rædergård Bygg AS,  Rædergård Entreprenør  og  Atle Jektvik, og som er svært fornøyd med at Byggmakker Gipling AS nå overtar. – Dette vil  gi oss en fordelaktig logistikk og et spennende forretningskonsept. Vi ønsker å bidra til at vårt byggevare-utsalg blir en integrert del av en større regional gruppering forankret i Midt-Norge, sier daglig leder Atle Jektvik i  Ørland Byggevare AS

Byggmakker har jo vært på Brekstad før og vi er veldig glade for å være tilbake. Dette vil gi verdi for både kunder og Gipling AS. Vi forventer fortsatt videre oppkjøp og sammenslåinger i byggevarebransjen de kommende årene og Gipling er godt rigget for videre vekst sier adm. dir Per Hangerhagen i Gipling. Per Hangerhagen får støtte i sitt syn på bransjeutviklingen fremover fra Morten Sjoner Syrstad, Partner i Focus Corporate, som har bistått selgerne i prosessen. God fart i bygge markedet kombinert med store byggeprosjekter på Fosen gjør dette markedet for byggevarer svært attraktivt. Det er en naturlig utvikling at kjedene, slik som Byggmakker Gipling, ønsker å være lokalt tilstede med byggevarehus for å få utnyttet sin logistikk best mulig. De vil bidra til bedre løsninger og priser til både forbruker og proff kunden, avslutter Syrstad.


Selger byggevarer for 1,5 mrd i 2017

Totalt regner Gipling med å selge byggevarer for nesten 1,5 milliarder kroner i 2017. Vi er både en stor varehandelsbedrift i regionen og den største byggevareaktøren i Midt-Norge. Selskapet har et effektivt logistikksystem med hovedkontor på Steinkjer som i sin tid var landets første Byggmakker og har vært ledende i utviklingen av kjeden, avslutter Hangerhagen.

Gipling AS er et heleid datterselskap av Gipling Holding AS, som eies av Byggmakkergründerne Gunnar Severeide og Arnfinn Kolberg gjennom sitt selskap PLG Eiendom AS, Byggmakkerne i Mo og Bodø, samt Ligna AS.

Avtalen om transaksjonen er styrebehandlet i begge selskap. Selve overtakelsen vil skje 1.1 2018

Steinkjer/Brekstad  12.10.2017

Per Hangerhagen, adm. dir. i Gipling AS

Motta nyhetsbrev fra Gipling

med kraft fra MailChimp!