Vi gir 100 000 kroner i julegave til Kreftforeningen

Vi i Byggmakker Gipling valgte i fjor å endre vår praksis for utdeling av julegaver til ansatte. Også i år gir vi julegaven til et formål hvor den kan glede enda flere.

En demokratisk prosess
Det ble på forhånd gjort en utvelgelse av fem ideelle organisasjoner. Deretter ble det kjørt en digital avstemning blant ansatte. Kreftforeningen fikk flest stemmer. – Det har vært stort engasjement rundt årets julegave og vi er stolte av å se at omtanke for andre engasjerer våre medarbeidere i Gipling sier Arve Oldertrøen, regionleder i Gipling Nord.

Vi har virksomheter i Trøndelag, Hedmark og Nordland, og julegaven gis til Kreftforeningen i disse regionene – til sammen 100 000 kr. Bidraget fordeler seg i forhold til antall ansatte i Gipling i de gitte regionene: Nordland 25 000kr, Trøndelag 65 000kr og Hedmark 10 000kr.

Viktig bidrag
Sjekken for Trøndelag ble tirsdag 18 desember overrekt til Petter Spolén, aksjonsleder i Kreftforeningen distrikt Midt-Norge. – Vi har stor tillit til Kreftforeningen og deres arbeid, og overrekker julegaven med glede sier regionleder Arve Oldertrøen.

– Vi ønsker å takke hver ansatt for deres bidrag sier en ydmyk Petter Spolén. Vi er en interesseorganisasjon hvor vårt arbeid er basert på innsamlede midler og gaver, og slike gaver gjør at vi kan bevilge store midler årlig til viktig forskning og forebygging av kreft sier aksjonsleder Petter Spolén. Samtidig er vi stolte av at 83% av midlene vi får inn går direkte til formålet, og at kun en liten del går til administrasjon.

Motta nyhetsbrev fra Gipling

med kraft fra MailChimp!