Personvernerklæring

Personvernerklæring – Gipling AS

Gipling har fokus på å beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven (POL), personopplysningsforskriften (POF) og EU’s lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation). Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson (kunde).

Denne erklæringen beskriver for deg som kunde hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du benytter deg av våre tjenester fra Gipling, samt hva vi som selskap gjør for å beskytte personopplysningene.

Det er viktig at du som kunde gjør deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Ved å bestille varer og tjenester samtykker du samtidig til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, samt de til enhver tid gjeldende rammer innenfor gjeldende lovgivning.

1. Behandlingsansvarlig

Gipling er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med all kontakt med selskapet forbundet med kjøp av varer og tjenester.

 

2. Vår bruk av personopplysninger

Registrering og innsamling av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysninger du har avgitt til våre ansatt i forbindelse med ditt kundeforhold. Tilsvarende gjelder personopplysninger du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.

Vi lagrer også informasjon fra offentlige myndigheter.

Eksempler på informasjon som innhentes/lagres:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kundekategori, pris- og betalingsbetingelser, kredittinformasjon mv. Vi lagrer i tillegg informasjon om produkter/tjenester som er solgt eller kjøpt og inngåtte avtaler.

Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i Gipling sine dataregistre.

Informasjonskapsler (cookies)

Gipling benytter seg av informasjonskapsler, også kalt cookies. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser.

Cookies er en standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse neste gang du besøker nettsiden.

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies aksepteres automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

På våre nettsider benytter vi følgende informasjonskapsler til oppgitte formål:

Kilde: ​Google Analytics
Formål: ​Samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter som videre brukes for å forbedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. Det vil si at informasjonen kun sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor disse kommer fra og hvilke sider de besøker.
Informasjonskapsler Google: ​__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz.
Les mer om de ulike og deres funksjon hos Google.

Kilde:​ ShareThis
Formål: ​Lar besøkende dele innhold.
Informasjonskapsler:​ __unam, ​__stid, pxcelBcnLcy, pxcelPage_c010. Les mer om hvordan de behandler ditt personvern her.

Kilde:​ Gipling / WordPress
Formål: ​Forbedre brukeropplevelsen på nettsiden.
Informasjonskapsler: ​PHPSESSID, route.

3. Hvorfor innhenter vi personopplysninger? (formål med behandlingen)

Gipling sin virksomhet omfatter salg og markedsføring av byggevarer. Utøvelse av næringsaktiviteten forutsetter samspill med både ansatte, markedet/kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Dette forutsetter håndtering av personopplysninger for å kunne oppfylle avtaler med Gipling eller samarbeidspartnere, administrering av garantisaker, markedsføring, utstedelse av kundetilbud, yte kreditt, fakturering og ivaretakelse av lovpålagte forpliktelser.

4. Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og servicei forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5. Underleverandører (databehandlere)

Gipling benytter underleverandører for å kunne gjennomføre vår næringsaktivitet, herunder også Byggmakker Handel AS.

Gipling er ansvarlig for databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal etter avtale med Gipling behandle personopplysninger, basert på våre krav. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder persondata ikke kan overdras til andre.

6. Overføring av data til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre nærstående og samarbeidspartnere. Det være seg underleverandører av varer og tjenester og offentlige myndigheter.

Ut over dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

  • Transportleverandører
  • Vareleverandører
  • Bank/forsikring og kredittkortselskap
  • Fagforeninger

 

7. Særlig bruk av personopplysninger knyttet til markedsføring

Gipling bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av.

Gipling kan benytte bilder i markedsføringssammenheng for å reklamere for et arrangement og eller for å oppnå salg.

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Gipling kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som ble gitt i denne forbindelse. Denne markedsføringen gjennomføres iht. den hver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette.

Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike henvendelser.

8. Sletting av personopplysninger

Gipling har etablert gode rutiner for hvordan vi ivaretar sletting av personopplysninger:

  • Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i henhold til reklamasjonsvilkår.
  • Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. I anleggene er det kodelås på kontordørene hvor personopplysninger oppbevares.  I de tilfeller hvor det blir sårbart dersom sensitive opplysninger kommer på avveie, blir dokumenter makulerte.

10. Dine rettigheter

 Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Dersom du mener Gipling ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

11. Henvendelser

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig, eller pr. mail, til følgende adresser:

Gipling AS (Org. nr. 979 491 050)
Postboks 2517
7729 Steinkjer

Merk: Sikkerhetsansvarlig

Mail: personvern@Gipling.no

Motta nyhetsbrev fra Gipling

med kraft fra MailChimp!